Sekretariat

Sekretariat

Finner oss på Låven/Kårvatn Fjellutstyr, 1. etasje, som også er start/mål-område.

Sekreteriatet er åpent fra lørdag kl. 08.30 for henting av startnummer.

Briefing 15min før start for alle klasser, ved sekreteriatet.